धर्म प्रवास करतात हे सर्वांना ठाऊक आहे. पण हे धर्म स्वतःचे अनुवाद निरनिराळ्या संस्कृतीत आणि भाषेत कसे करतात? भाषांतराच्या प्रक्रियेत धर्माचे स्वरूपच बदलू जात का? या आमच्या सोबत आणि भाषांतर, धार्मिक परिवर्तन तसेच बदलत्या स्वत्वाबद्धलचे लेखन यामध्ये असलेल्या चित्तवेधक दुव्यांचा शोध करा.

पुढचे